Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice hmp@hmpartners.cz

Procesy

Projektové řízení

Projektové řízení je ověřeným nástrojem, který pomáhá ke splnění smělých a náročných cílů firem. Firmy využívají projekty jak pro zvládání strategických změn, tak při řízení realizace komplikovaných úkolů. Projekty se staly nedílnou součástí plánování nejen v oblasti průmyslu, ale i v sektoru veřejné správy a neziskových organizací. Jako společnost realizujeme pro naše klienty kurzy, workshopy a podporu při řízení projektů dle mezinárodního standardu IPMA.
Umíme Vám pomoci od základů až k pokročilým znalostem projektového řízení, včetně nastavení systému projektového řízení ve vaší organizaci a přechodu k agilnímu řízení.
Naši lektoři, kteří působili v praxi jako projektoví manažeři, vás provedou všemi etapami projektového řízení od analýzy potřeb, přes definování projektu a realizaci až po jeho vyhodnocení a ukončení.

Image

Procesní řízení

Zvyšování výkonnosti organizace vyžaduje jasně popsané procesy a nastavený systém měření jejich výkonnosti.
Následně pak výběr a implementaci nástrojů, které budou při jejich řízení uplatněny.

HM PARTNERS s.r.o. vidí procesní řízení jako základ pro zvyšování výkonnosti jakékoli organizace. Pro klienty proto připravujeme workshopy a realizujeme mini projekty zaměřené na zvládnutí základů, metodik a nástrojů procesního řízení. Tyto aktivity jsou vždy připraveny dle potřeb klienta a zároveň postaveny na osvědčených teoretických základech, ověřených zkušenostmi našich konzultantů ze zavádění a rozvíjení procesního řízení ve firmách.

Strategie a řízení

Výhody

Interaktivní forma

Program je veden interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků.

Aplikace v praxi

Zaměřujeme se na konkrétní, v praxi použitelné výstupy.

Naše přednosti

 • kvalitní lektoři s praktickými zkušenostmi
 • individuální přístup dle potřeb klienta
 • znalost prostředí a více než 20 let praxe
 • přes 460 spokojených firem
Strategie a řízení firem

Často kladené otázky

Co získám pro praxi?

Všechny naše programy vedou k postupnému rozvoji společnosti při snižování nákladů. Výkonnost a efektivita Vašeho podnikání se zvýší.

Kurzy a workshopy

V oblasti řízení projektů a procesů Vám můžeme pomoci například s tématy:

 • Organizace a plánování projektu
 • Koordinace, řízení a sledování projektu
 • Řízení projektů v týmu
 • Řízení změn a rizik projektu
 • Řízení projektových týmů
 • Příprava na certifikaci dle IPMA
 • Komunikace v projektovém řízení
 • Základy procesního řízení
 • Štíhlé procesy
 • Analýza procesů, organizovanosti a řízení
 • Analýza neshod a jejich příčin

Nenašli jste své téma?

Nevadí, napište nám nebo zavolejte. Uvedená témata nejsou zdaleka všechna, která jsme vám schopni sami či s našimi partnery zajistit.

HM PARTNERS

Sídlo

 • Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
 • hmp@hmpartners.cz
 • +420 606 760 130

Sociální sítě