Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice hmp@hmpartners.cz

Štíhlá výroba

Štíhlá výroba a systémy kvality

Štíhlá výroba a zlepšování výrobních procesů je dnes velmi aktuální téma. Firmy usilují o získání konkurenční výhody minimalizací nákladů a veřejné instituce se prostřednictvím zlepšování pokoušejí plnit náročné požadavky na ně kladené. Hledání rezerv a omezování plýtvání bývá bolestné a bez hlubšího porozumění těmto procesům dlouhodobě téměř neudržitelné. Přístup naší společnosti k této problematice je proto komplexní a „ušitý na míru“ potřebám konkrétní firmy či organizace se zaangažováním jejich zaměstnanců.

Image

Systémy kvality

Smyslem řízení je dosahovat plánovaných cílů a v duchu metodiky PDCA se posunout v každém dalším cyklu o potřebnou úroveň výše. Zlepšovat tak kvalitu vlastních výrobků i procesů.
K tomu je kromě jiného zapotřebí mít komplexní, nejlépe certifikovaný systém řízení. Proto s našimi klienty pracujeme napříč všemi dostupnými normami ISO. Pomáháme například se zpracováním a vedením dokumentace kvality, přezkoumáním managementu, prováděním interních auditů a tréninkem interních auditorů, analýzami příčin a neustálým zlepšováním.
Dalšími oblastmi systému managementu, v nichž jsou naši lektoři a konzultanti připraveni s Vámi spolupracovat, jsou environmentální management, management bezpečnosti práce dle OHSAS či management bezpečnosti informací.

Strategie a řízení

Výhody

Interaktivní forma

Program je veden interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků.

Aplikace v praxi

Zaměřujeme se na konkrétní, v praxi použitelné výstupy.

Naše přednosti

 • kvalitní lektoři s praktickými zkušenostmi
 • individuální přístup dle potřeb klienta
 • znalost prostředí a více než 20 let praxe
 • přes 460 spokojených firem
Strategie a řízení firem

Často kladené otázky

Co získám pro praxi?

Všechny naše programy vedou k postupnému rozvoji společnosti při snižování nákladů. Výkonnost a efektivita Vašeho podnikání se zvýší.

Kurzy a workshopy

Naši lektoři a konzultanti mají zkušenosti s praktickým používáním metod štíhlé výroby jako například:

 • 5S či 7S
 • TPM - Totálně produktivní údržba
 • Rychlá výměna nástrojů dle metodiky SMED
 • Předcházení chybám - POKA YOKE
 • Value stream mapping
 • KANBAN
 • Drobné zlepšování na principech Kaizen
 • Metodiky 8D, A3 a A4
 • Autonomní týmy atd.

Nenašli jste své téma?

Nevadí, napište nám nebo zavolejte. Uvedená témata nejsou zdaleka všechna, která nabízíme.

HM PARTNERS

Sídlo

 • Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
 • hmp@hmpartners.cz
 • +420 606 760 130

Sociální sítě