Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice hmp@hmpartners.cz

Strategie

Strategie je jako motor, který pohání vaši firmu kupředu

Strategie organizace patří k jednomu z nejdůležitějších podkladů v podnikání. Dává totiž směr všem oblastem fungování firmy. Musím obsahovat nejen poslání, hodnoty a vizi, ale i cíle a kroky k jejich dosažení. Při správném nastavení strategie bychom neměli opomenout ani využití potřebných analytických nástrojů jako jsou například SWOT a PEST analýza, Porterová analýza či BCG matice a mnoha dalších.

Image
Rádi Vám i Vašemu týmu s nastavením správné strategie pomůžeme. Pracujeme v souladu s modely EFQM či CAF, principy Age Managementu a podle Balanced Scorecard. A navíc, jako jediní v České republice, v duchu principů systémového rozvoje lidských zdrojů dle britského standardu We invest in people.
Pomocí něho pomáháme firmám poznat vnitřní nastavení jejich zaměstnanců a realizovat následné kroky vedoucí ke zlepšení zaměstnanecké spokojenosti, motivace a firemní kultury. Prostřednictvím takto nastavené strategie mohou organizace zlepšovat efektivitu svého fungování, odstraňovat plýtvání, snižovat fluktuaci či nemocnost, redukovat množství konfliktů a komunikačních nedorozumění a zvyšovat svou produktivitu.
Strategie a řízení

Výhody

Interaktivní forma

Program je veden interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků.

Aplikace v praxi

Zaměřujeme se na konkrétní, v praxi použitelné výstupy.

Naše přednosti

  • kvalitní lektoři s praktickými zkušenostmi
  • individuální přístup dle potřeb klienta
  • znalost prostředí a více než 20 let praxe
  • přes 460 spokojených firem
Strategie a řízení firem

Často kladené otázky

Co získám pro praxi?

Všechny naše programy vedou k postupnému rozvoji společnosti při snižování nákladů. Výkonnost a efektivita Vašeho podnikání se zvýší.

Nenašli jste své téma?

Nevadí, napište nám nebo zavolejte. Uvedená témata nejsou zdaleka všechna, která jsme vám schopni sami či s našimi partnery zajistit.

HM PARTNERS

Sídlo

  • Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
  • hmp@hmpartners.cz
  • +420 606 760 130

Sociální sítě